کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

گروه صنعت
مقطع کاردانی
پودمان پودمانی

 

دروس رشته کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

نام درس نام رشته مقطع پودمان
اخلاق حرفه ای کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
اصول سرپرستی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
اصول طراحی صفحات وب کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه سازی تحت وب کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه سازی سیستم کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه سازی شبکه کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه سازی شی گرا کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه سازی همروند کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه نویسی سیستمهای توزیع شده کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
برنامه نویسی مقدماتی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
پایگاه داده ها کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
پروژه برنامه سازی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
ریاضی پیش دانشگاهی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
ریاضی علم کامپیوتر کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
ریاضی عمومی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
زبان تخصصی کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
زبان های برنامه نویسی بصری کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
ساختمان داده کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
ساختمان و زبان ماشین کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی
شبکه های کامپیوتری کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری کاردانی پودمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *