اخبار امتحانات

 
  

1- به همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون عکس دار و کارت دانشجويي در هر جلسه امتحان الزامی می باشد .

2- دانشجويان 15 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري  امتحان حضور داشته باشند .

3- قبل از استقرار بر روی صندلیها ، شماره صندلي را با شماره اعلام شده ( در کارت ورود به جلسه آزمون )  تطبیق دهند (هرگونه جابجايي در شماره صندلي تخلف محسوب مي­شود ) .

4- نام، نام خانوادگي، شماره صندلي، شماره دانشجويي و نام استاد را بر  روي تمامي برگه­هاي پاسخ­نامه و اوراق امتحانی بنویسند.

5- پس از شروع امتحان ، دانشجويي كه با تأخير  وارد جلسه امتحانی می گردد ، در صورتي مي­تواند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجويي که در امتحان مربوطه شرکت نموده ، جلسه امتحانی را ترك ننموده باشد.

6- دانشجويان موظف هستند ، در طول برگزاري امتحان ، آرامش و سكوت جلسات امتحانی را حفظ نمايند.

7- دانشجويان از انجام اعمال یا رفتاری  كه موجب اختلال يا وقفه در برگزاری امتحانات گردد، بپرهیزند .

8- اسباب و لوازمی از قبيل كتاب ، جزوه، ، ماشین حساب ( بدون مجوز ) ، يادداشت، كيف و تلفن همراه را به محوطه برگزاري امتحان  وارد ننمایند .

9- انجام اعمالي مانند استفاده از تلفن همراه  و mp3player ، نگاه كردن به ورقه ديگران ، صحبت كردن با يكديگر ، استفاده غيرمجاز از يادداشت ، كتاب ، جزوه  و  از تبادل ورقه ، در جلسات امتحانی بپرهیزند در غیر اینصورت به كميته انضباطي معرفی خواهند شد .

10- برگه­هاي امتحاني منگنه شده را تفكيك و جداسازي ننمایند.

11- جلسات امتحانی را  قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل اجرايي امتحانات ، ترك ننمایند .

12- مستندات و مدارك امتحاني را از جلسه امتحان خارج ننمایند .

13- چنانچه فرد دیگری بجاي دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد ، مستوجب عواقب قانوني شده و هم دانشجو و هم  شخص جایگزین  به كميته انضباطي معرفی خواهند شد.

 

 
 طبق ماده 15 آئين نامه آموزشي ، غيبت غيرموجه درامتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفردرامتحان آن درس است و غيبت موجه درامتحان هردرس موجب حذف آن درس میگردد كه تشخيص موجه بودن غيبت طبق ماده 16بعهده شوراي آموزشي مي باشد لذا شوراي آموزشي اين مركز فقط به مدارك پزشكي زير تصميم گيري مي نماید.

1- مدارك بستري در اورژانس

2- مدارك بستري در بخش

3-ارائه گواهی پزشکی ونسخه دارویی

درصورتيكه دانشجو شرايط حذف را داشت به روش زير عمل مي‌كند :

1-دریافت فرم حذف پزشکی از سایت مرکز

2- تحویل فرم درخواستومستنداتمربوطحداکثرتا 48 ساعت پس ازپایان امتحانات نیمسال جاري به کارشناسان آموزش

3-ارائه پرینت انتخاب واحد ترم جاری

 

درصورت وجودهرگونه نقص وایراددرتکمیل فرم حذف پزشکی صورت نخواهدگرفت ومسئولیت آنبرعهده دانشجوخواهدبود.

               آموزش

 

 

                                                                        

 
  

به همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون عکس دار ، کارت دانشجويي / کارت شناسایی معتبر در هر جلسه امتحان الزامی می باشد . و در صورت به همراه نداشتن کلرتهاب فوق الذکر از ورود دانشجو به جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

اطلاعات تماس

 

  • آدرس: ایران، تهران
  • خیابان انقلاب - بین پل حافظ و خیابان نجات الهی
  • دانشگاه گسترش انفورماتیک ایران پلاک 860 
  • تلفن تماس:5-66706053(021)

نظر کاربران

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…