مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه

گروه صنعت
مقطع کارشناسی
پودمان پودمانی

 

دروس رشته مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درس نام رشته مقطع پودمان
آزمایشگاه مدیریت و سنجش شبکه مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
آمار و احتمالات مهندسی مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
اتوماسیون و شبکه های صنعتی مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
الکترونیک دیجیتال مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
برنامه نویسی پیشرفته و سیستم مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
برنامه نویسی مقدماتی مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
پروژه سخت افزار مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
ریاضی مهندسی مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
ریزپردازنده مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
زبان تخصصی مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
زبان طراحی سخت افزار مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
ساختمان داده و الگوریتم مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
ساختمان گسسته مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
سیستم های کنترل خطی مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
سیستمهای تعبیه شده مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
شبکه هایTCP/IP مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
طراحی شبکه LAN مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
طراحی مدارهای مجتمع VLSI مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
طراحی مدارهای واسط مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی
کاربرد مخابرات در رایانه مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه کارشناسی پودمانی