مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب

گروه صنعت
مقطع کارشناسی
پودمان پودمانی

 

دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام درس نام رشته مقطع پودمان
اصول و فنون مذاکره مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
انیمیشن در وب مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
بانک اطلاعاتی کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
برنامه سازی تحت وب مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
برنامه سازی سمت کاربر(Java Script) مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
برنامه سازی شی گرا مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
پایگاه داده ها مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
پروژه طراحی صفحات وب مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
تجارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
تصویر سازی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
خلاقیت هنری مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
ریاضیات گسسته مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
ریاضیات مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
ساختمان داده ها و الگوریتم مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
شبکه های کامپیوتری مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
طراحی الگوریتم ها مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
طراحی پایه کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
کاربینی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
کارورزی۱ مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی
کارورزی۲ مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب کارشناسی پودمانی