ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)

گروه صنعت
مقطع کاردانی
پودمان ترمی

 

دروس رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درس نام رشته مقطع پودمان
آزمایشگاه اصول دیجیتال ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آزمایشگاه سیستم های عامل مدیریت شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آشنایی با اینترنت ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آشنایی با شبکه GSM ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آمار و احتمالات ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
آنتن و انتشار امواج ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
ارتباط داده ها ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
اصول دیجیتال ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
اصول رادیو ماکس ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
الکترونیک کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
برنامه نویسی وب ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
تجهیزات شبکه داده۱ ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
تجهیزات شبکه داده۲ ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
تکنولوژی مخابرات ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
خطوط وقطعات مایکروویو ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی
ذخیره و بازیابی اطلاعات ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) کاردانی ترمی