اطلاعیه مهم در رابطه با اخذ درس کارورزی در نیمسال تابستان ۹۹

براساس بخشنامه شماره ۳۹۷۸ / م غ ستاد محترم دانشگاه ثبت نام ترم تابستان ۱۳۹۹ از تاریخ ۲۰ / مرداد / ۹۹  شروع خواهد شد.

دانشجویان محترم می توانند از تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۹ اقدام به اخذ کارورزی ۱ یا کارورزی ۲ در ترم تابستان نمایند.

لذا دانشجویان جهت انتخاب واحد می توانند نسبت به واریز شهریه و انتخاب واحد کارورزی ۱ یا کارورزی ۲ همراه با معرفی به استاد اقدام نمائید.

 

* توصیه می گردد به منظور اخذ واحد های بیشتر، درس کارورزی در نیمسال تابستان توسط دانشجویان اخذ گردد.

* در صورت عدم اخذ کارورزی در نیمسال تابستان و اخذ آن در نیمسال عادی، دانشجو حداکثر می تواند ۱۴ واحد درسی اخذ نماید که معمولاً منجر به دیر فارغ التحصیل شدن دانشجو می گردد.

* همچنین دانشجویان به شرط فراغت از تحصیل در نیمسال تابستان میتوانند ۲ درس صرفا تئوری و یا یک درس عملی (مشروط به اخذ در نیمسال های گذشته و عدم اخذ نمره قبولی) و یک درس تئوری بصورت معرفی به استاد اخذ نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *